Botkyrka Entreprenad   •   Telefon: 08-607 21 05   •   E-post: info@be-ab.com

Kvalitetspolicy

Denna kvalitetspolicy gäller för hela företaget och all dess verksamhet. Det finns inga områden eller arbetsuppgifter som är undantagna.

Vår kvalitetspolicy syftar till att säkerställa rätt kvalitet i de projekt som Botkyrka Entreprenad AB åtagit sig att genomföra.

Kvalitetspolicyn skall följas av samtlig personal oavsett nivå, befattning eller arbetsområde. Företagsledningen inklusive styrelse och ägare står bakom denna manual som en man. Samtliga är övertygade om att företagets långsiktiga överlevnad ligger i att vi gör rätt från början med syfte att i alla objekt ha en nöjd kund som därigenom kommer att utgöra en positiv referens
För att uppnå vårt mål - en nöjd kund - ska vi

Som grund för vår kvalitetspolicy är Svensk standard ISO 9001.

Hem   |   Uppdragsgivare   |   Kvalitetspolicy   |   Miljöpolicy   |   Länkar   |   Visioner   |   Kontakt