Botkyrka Entreprenad   •   Telefon: 08-607 21 05   •   E-post: info@be-ab.com

Miljöpolicy

För att uppnå våra miljömål ska vi: 

* Alla objekt skall inventeras med avseende på miljöfarliga ämnen som eventuellt förekommer.

* Vid rivning av delar av en byggnad skall samma princip som vid en totalrivning tillämpas d.v.s. källsortering skall ske innan destruktion. Material som rivs skall i största möjliga mån återanvändas.

* Denna policy skall ligga som grund för allt vårt arbete och materialval.

* Det totala ansvaret för vår miljöverksamhet har AC och varje platschef på respektive objekt. Vid samtliga startmöten skall vår miljöpolicy redovisas för de anställda och även UE

Som grund för denna miljöpolicy är Svensk standard SS-EN ISO 14001.

Hem   |   Uppdragsgivare   |   Kvalitetspolicy   |   Miljöpolicy   |   Länkar   |   Visioner   |   Kontakt