Botkyrka Entreprenad   •   Telefon: 08-607 21 05   •   E-post: info@be-ab.com

Välkommen till Botkyrka Entreprenad AB!

Botkyrka Entreprenad AB är ett företag inriktat på byggnationer och markarbeten, i synnerhet så kallade ROT-arbeten. Företaget har verkat i och omkring Stockholm i över tio års tid och under dessa år genomfört allt från nybyggnationer till anläggning.

Vår erfarenhet är både lång och bred, såväl när det gäller byggnadsarbeten som markjobb. Vi har två utbildade byggnadsingenjörer och har kompletterat med olika behörighetskurser inom våra arbetsområden.

Kontakta oss gärna för mer information!

Hem   |   Uppdragsgivare   |   Kvalitetspolicy   |   Miljöpolicy   |   Länkar   |   Visioner   |   Kontakt